NaslovnaPrivreda • Struktura privrede

Struktura privrede na području Komore Trebinje za 2021. godinu rađena je na osnovu podatka APIF-a, koji se odnose na poslovanje privrednih subjekata koji su predali finansijske izvještaje APIF-u za 2021. godinu, a čije je sjedište na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje.

Na području koje pokriva PPK Trebinje završni račun za 2021. godinu predalo je 663 privrednih subjekata. Od ukupnog broja preduzeća njih 96,7 % su MSP-a.Detaljniji pregled dat je u narednim tabelama:

Preduzeća prema veličini (APIF 2021. god.):

Veličina br. preduzeća br. zaposlenih ukupan prihod (KM) %  u ukupnom prihodu područja % broja zaposlenih područja
  mikro 289 388 22.408.950      1,2      3,5
  mala 300 2.542 176.577.763 9,5 23,4
  srednja 52 1.924 190.465.459 10,3 17,7
  velika 22 6.013 1.460.106.101 78,9 55,3

Preduzeća prema broju zaposlenih (APIF 2021. god.):

Br. zaposlenih br. preduzeća br. zaposlenih ukupan prihod (KM) %  u ukupnom prihodu područja % broja zaposlenih područja
   < 10

402

1.273

273.713.416

14,8

11,7

   10 – 50

112 2.393 274.029.988

14,8

22,0

   50 – 250

26

2.084 133.272.233

7,2

19,2

   > 250

8

5.117

1.164.728.457

 63,0

47,1

Napomena: za  108 preduzeća nema podataka o zaposlenima.

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba