NaslovnaPrivreda • Struktura privrede

Struktura privrede na području Komore Trebinje za 2019. godinu rađena je na osnovu podatka APIF-a, koji se odnose na poslovanje privrednih subjekata koji su predali finansijske izvještaje APIF-u za 2019. godinu, a čije je sjedište na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje.

Na području koje pokriva PPK Trebinje završni račun za 2019. godinu predalo je 618 privrednih subjekata. Od ukupnog broja preduzeća njih 96,7 % su MSP-a.Detaljniji pregled dat je u narednim tabelama:

Preduzeća prema veličini:

Veličina

br. preduzeća

br. zaposlenih

ukupan prihod

  mikro

274

486

22.362.852

  mala

275

2.779

169.210.020

  srednja

49

2.063

177.324.085

  velika

20

5.736

1.104.369.637

Učešće u ukupnom prihodu područja PPK Trebinje:

veličina preduzeća %  u ukupnom prihodu područja % broja zaposlenih područja
   mikro

       1,5 %

4,4  %

   mala

      11,5 %

25,1 %

   srednja

    12,0 %

18,6 %

   velika

    75,0 %

51,9 %

Preduzeća prema broju zaposlenih:

 

br. preduzeća

br. zaposlenih

ukupan prihod

   < 10

390

1.237

238.087.217

   10 – 50

119

2.487

265.695.716

   50 – 250

27

2.678

686.223.735

   > 250

7

4.662

281.924.416

Napomena: za 75 preduzeća nema podataka o zaposlenima.

 

Učešće u ukupnom prihodu područja PPK Trebinje:

  % u ukupnom prihodu područja % broja zaposlenih područja
   < 10

16,2 %

11,2  %

   10 – 50

18,0 %

22,5 %

   50 – 250

46,6 %

24,2 %

   > 250

19,2 %

42,1 %

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba