NaslovnaPrivreda • Struktura privrede

Struktura privrede na području Komore Trebinje za 2020. godinu rađena je na osnovu podatka APIF-a, koji se odnose na poslovanje privrednih subjekata koji su predali finansijske izvještaje APIF-u za 2020. godinu, a čije je sjedište na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje.

Na području koje pokriva PPK Trebinje završni račun za 2020. godinu predalo je 641 privrednih subjekata. Od ukupnog broja preduzeća njih 97,2 % su MSP-a.Detaljniji pregled dat je u narednim tabelama:

Preduzeća prema veličini (APIF 2020. god.):

Veličina br. preduzeća br. zaposlenih ukupan prihod (KM) %  u ukupnom prihodu područja % broja zaposlenih područja
  mikro 281 440 19.915.119      1,4      4,1
  mala 290 2.698 173.941.584 12,4 25,0
  srednja 52 2.094 185.562.193 13,2 19,4
  velika 18 5.577 1.024.467.528 73,0 51,5

Preduzeća prema broju zaposlenih (APIF 2020. god.):

Br. zaposlenih br. preduzeća br. zaposlenih ukupan prihod (KM) %  u ukupnom prihodu područja % broja zaposlenih područja
   < 10

403

1.219

190.000.608

13,5

11,3

   10 – 50

115 2.364 238.497.765

17,0

21,9

   50 – 250

26

2.289 141.568.928

10,1

21,2

   > 250

8

4.937

830.178.130

 59,2

45,6

Napomena: za  89 preduzeća nema podataka o zaposlenima.

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba