Preduzeća klasifikovana prema području djelatnosti (APIF 2020. godina):

Područje djelatnosti br. preduzeća br. zaposlenih ukupan prihod (KM)
Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 144 1.261 204.568.626
Prerađivačka industrija 109 1.702 133.795.899
Građevinarstvo 68 1.010 124.913.214
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 52 371 45.715.661
Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalnog rada 49 1.551 50.340.432
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 47 170 12.570.667
Saobraćaj i skladištenje 40 286 22.464.372
Proizvodnja i snabdijevanje el. energijom,… 29 3.324 776.706.747
Djelatnost pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo 26 201 10.182.448
Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom… 22 625 16.494.656
Vađenje ruda i kamena 14 145 14.965.266
Informacije i komunikacije 13 37 2.170.501
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 9 28 1.137.733
Poslovanje nekretninama 5 17 1.683.897
Obrazovanje 3 10 77.994

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba