Preduzeća klasifikovana prema području djelatnosti (APIF 2021. godina):

Naziv područja djelatnosti br preduzeća br zaposlenih ukupan prihod (KM)
Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 143 837 148.899.704
Prerađivačka industrija 107 1.867 216.523.521
Građevinarstvo 78 1.150 139.819.048
Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalnog rada 51 1.530 63.088.463
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 50 354 35.199.967
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 48 163 11.499.009
Saobraćaj i skladištenje 40 257 24.529.182
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom… 39 3.545 1.155.962.989
Djelatnost pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo 29 208 13.512.280
Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i … 21 634 17.209.348
Informacije i komunikacije 18 49 3.295.376
Vađenje ruda i kamena 15 126 14.832.767
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 10 29 1.130.785
Ostale uslužne djelatnosti 5 20 2.085.174
Poslovanje nekretninama 3 2 54.609
Umjetnost, zabava i rekreacija 2 45 877.930

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba