Preduzeća klasifikovana prema području djelatnosti (2019. godina):

Područje djelatnosti br. preduzeća br. zaposlenih ukupan prihod
Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala               140 998 195.618.494
Prerađivačka industrija 106 2085 208.750.255
Građevinarstvo 65 991 115.611.851
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 51 328 47.212.321
Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalnog rada 49 1531 42.009.404
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 43 177 10.336.096
Saobraćaj i skladištenje 38 294 24.914.145
Vađenje ruda i kamena 14 146 10.350.010
Proizvodnja i snabdijevanje el. energijom,… 26 3413 797.392.890
Djelatnost pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo 26 236 13.968.970
Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom… 22 635 16.147.980
Informacije i komunikacije 12 99 2.294.219
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 25 1.446.319
Poslovanje nekretninama 6 20 1.797.853

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba