Područje komore Trebinje pokriva jugoistočni dio Republike Srpske,  grad Trebinje i osam opština: Bileća, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Berkovići, Foča, Kalinovik  i Istočni Mostar. Na prostoru koje pokriva Područna privredna komora Trebinje, prema popisu stanovništva iz 2013. godine,  živi 94.820 stanovnika, što čini 7,15% ukupnog broja stanovništva Republike Srpske, sa prosječnom gustinom naseljenosti od oko 17 stanovnika/km2.

Na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje finansijske izvještaje za 2021. godinu je predalo 663 privredna subjekta, što predstavlja  6,3  % od svih privrednih subjekata u Republici Srpskoj.

Privredni subjekti na području koje pokriva PPK Trebinje ostvaruju 7,5 % ukupnog prihoda RS i 6,1 % broja zaposlenih u RS. Učešće imovine privrednih subjekata sa područja PPK Trebinje u odnosu na RS iznosi 13,2%, kapitala 14,9%.

Na području Komore Trebinje najviše su zastupljena mala preduzeća sa 45% i mikro preduzeća sa 44%. Na području PPK Trebinje mala i srednja preduzeća MSP učestvuju sa 96,7%. Iako su velika preduzeća zastupljena sa svega 3,3% ukupnog broja preduzeća, zapošljavaju 55,3% svih uposlenih radnika i ostvaruju 78,9% ukupnog prihoda područja.

Najzastupljenije grane privrede su trgovina na veliko i malo sa 21%, zatim prerađivačka industrija sa 16% i građevinarstvo sa 12%. Najznačajnija grana privrede po visini ostvarenog prihoda i broja zaposlenih je svakako proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom koja ostvaruje oko 63% ukupnog prihoda regije i upošljava oko 33% zaposlenih na području regije.


Možete preuzeti kompletnu informaciju na donjem linku:

Informacija o poslovanju privrede na području PPK Trebinje u 2021

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba