NaslovnaRegija • Lokalne zajednice

TREBINJE

trebinje02

Broj stanovnika: 31.433
Površina: 904 km²
Broj privrednih društava: 327
Broj preduzetnika: 499

Rezultati poslovanja privrednih društava (2021. god.)
Prihodi: 1.236.839.110 KM
Dobit:      104.005.030 KM
Gubitci:         4.236.885KM

Zvanična internet stranica: www.trebinje.rs.ba

Trebinje je najužniji grad Republike Srpske. Nalazi se u dolini rijeke Trebišnjice, na tromeđi BiH, Crne Gore i Hrvatske. Nadmorska visina urbanog dijela grada je oko 275m.
Nalazi na značajnoj raskrsnici puteva od kojih su najznačajnija dva pravca: Beograd-Dubrovnik i Mostar-Podgorica.Udaljeno je od Dubrovnika 27 km, Herceg Novog 38, Nikšića 70, Mostara 115, od Podgorice 120 km.
Današnja opština Trebinje zauzima prostor od 904 km². Na poslednjm popisu je popisano 31.433 stanovnika, a najveći dio njih živi u urbanom centru.
Topla mediteranska klima, veliki broj sunčanih dana (preko 260 godišnje), kao i blizina mora pozicionirale su Trebinje u sam vrh turističke ponude RS-a.
Grad Trebinje je jedino vinogorje u RS, a grožđe i vino sa ovih područja su vrhunskog kvaliteta, što potvrđuju brojne svjetske i domaće nagrade i priznanja.
Najznačjnije privredne djelatnosti su energetika, prehrambena industrija, poljoprivreda, građevinarstvo i turizam.

FOČA

Foca

Broj stanovnika: 19.811
Površina: 1.115 km²
Broj privrednih društava: 94
Broj preduzetnika: 401

Rezultati poslovanja privrednih društava (2021. god.)
Prihodi: 111.380.354 KM
Dobit:      13.917.628 KM
Gubici:     1.664.395  KM

Opština Foča, sa površinom od 1.115 km² spada u red najvećih opština u RS i BiH. Istočna i južna granica opštine predstavlјaju ujedno i granicu sa Crnom Gorom. Opština Foča je sa ostalim dijelovima BiH povezana magistralnim putevima M20 (Gacko – Foča – Ustiprača) i M18 (Sarajevo – granica Crne Gore). Nadmorska visina fočanske opštine se kreće od 400 do 2.386 m (vrh Maglić, nejveći u BiH). S obzirom na karakter relјefa, na području opštine je uglavnom zastuplјena planinska klima, dok u samoj dolini rijeke Drine vlada umjereno-kontinentalna klima. Značajan resurs opštine čine šume (70.436 ha). Opština raspolaže i velikim količinama površinskih voda, te značajnim rudnim bogatstvom. Na području opštine nalazi se Nacionalni park „Sutjeska“ sa prašumom Perućica, planine Zelengora i Maglić, kanjon rijeke Tare koji ova opština dijeli sa susjednim crnogorskim opštinama.

Najznačajnije privredne djelatnosti su drvoprerađivačka industrija, ekslopatacija ruda i turizam.

NEVESINJE

Nevesinje

Broj stanovnika: 13.758
Površina: 923 km²
Broj privrednih društava: 68
Broj preduzetnika: 322

Rezultati poslovanja privrednih društava (2021. god.)
Prihodi: 51.667.049 KM
Dobit: 3.225.110 KM
Gubici:1.140.538  KM

Zvanična Internet stranica opštine: www.opstinanevesinje.rs.ba

Opština Nevesinje zauzima površinu od 923,4 km2 i po veličini teritorije je treća opština u Republici Srpskoj. Opština je brdsko-planinski rejon Visoke Hercegovine sa prosječnom nadmorskom visinom od 860 metara i posjeduje karakteristike vazdušne banje. Prostor opštine Nevesinje se nalazi pod uticajem srednjoevropske kontinentalne klime sa sjevera i mediteranske klime sa juga, sa dužomi hladnom zimom i umjerenim i kratkim lјetom. Grad nadvisuju planine: Velež, Crvanj, Crna Gora, Sniježnica i Bjelašnica. Kao i sve kraške predjele karakteriše je veliko kraško polјe površine od 17.000 ha, kroz koje protiče ponornica Zalomka.

Najznačajnije djelatnosti su poljoprivreda i prehrambena industrija.

BILEĆA

Bileća

Broj stanovnika: 11.536
Površina: 633 km²
Broj privrednih društava: 75
Broj preduzetnika: 169

Rezultati poslovanja privrednih društava (2021. god.)
Prihodi: 249.504.801 KM
Dobit:       12.347.564 KM
Gubitci:         871.458 KM

Zvanična internet stranica: www.opstinabileca.ba

Opština Bileća, površine 633 km² smještena je na na izvoru rijeke Trebišnjice, koje se sada nalazi ispod Bilećkog jezera.

Prosječna nadmorska visina grada je 476 metara, dok je ostalog dijela opšine oko 700 m². Veći vrhovi koji pripadaju Bileći nalaze se na planinama Baba (1735), Bjelašnica (1867), Viduša (1328) i Sitnica (1419). Unutar ovog kraja, okruženi brdima i površinama, leže četiri kraška polјa: Bilećko, Plansko, Fatničko, i Dabarsko. Istočna granica opštine je i granica sa Crnom Gorom, s kojom je povezana graničnim prelazom Deleuša.

Najznačajnije djelatnosti su prehrambena industrija, industrija građevinskog materijala i tekstilna industrija.

GACKO

Gacko

Broj stanovnika: 9.734
Površina: 736 km²
Broj privrednih društava: 36
Broj preduzetnika: 98

Rezultati poslovanja privrednih društava (2021. god.)
Prihodi: 167.917.803 KM
Dobit:       8.874.293 KM
Gubitci:       285.598 KM

Zvanična Internet stranica opštine: www.gacko-rs.info

Opština Gacko zahvata površinu od 736 km2 i smještena je na geografskom prostoru Visoke Hercegovine, a između planinskih masiva smješteno je Gatačko polјe. Nadmorska visina naselјa Gacko je 956 m, dok je prosječna nadmorska visina cijele opštine preko 1000 m. Visinska razlika između najviše (Volujak 2336 m) i najniže tačke (Vratar 710 m) je 1626 m. Na istoku graniči sa crnogorskim opštinama Nikšić i Plužine. Područje opštine se odlikuje pašnjacima i rudnim resursima (ugljem).

Najznačajnija djelatnost je energetika.

LJUBINJE

Ljubinje

Broj stanovnika: 3.756
Površina: 318,5 km²
Broj privrednih društava: 29
Broj preduzetnika: 82

Rezultati poslovanja privrednih društava (2021. god.)
Prihodi: 18.946.266 KM
Dobit:      1.736.696  KM
Gubitci:        68.208 KM

Zvanična internet stranica: www.opstinaljubinje.org

Opština Ljubinje zahvata površinu od 318,5 km2. Obodni dio Opštine odlikuju planinski masivi Bjelasica (1338 m) i Viduša (1328 m), dok je unutrašnji prostor Opštine niži i uglavnom zaravnjen (bitno obilježje ovom prostoru daje Ljubinjsko polje površine 8,3 km2 koje leži na nadmorskoj visini od 394 do 420 m).

U Ljubinju dominira uticaj mediteranske klime, dok u brdskom dijelu Opštine  ima karakteristike umjerene kontinentalne klime. Inače, područje bilježi izrazito visok prosječni godišnji nivo padavina, kao i izrazitu osunčanost tokom čitave godine.

Najznačajnije djelatnosti su poljoprivreda i prehrambena industrija.

BERKOVIĆI

Berkovići

Broj stanovnika: 2.272
Površina: 270 km²
Broj privrednih društava: 18
Broj preduzetnika: 37

Rezultati poslovanja privrednih društava (2021. god.)
Prihodi: 6.108.833 KM
Dobit:        386.499 KM
Gubitci:   1.314.653 KM

Zvanična internet stranica: www.opstinaberkovici.com.

Opština Berkovići obuhvata  površinu od 270 km2. Formirana 1992. godine do kada je bila mjesna zajednica opštine Stolac. Za opštinu je karakteristično Dabarsko polje površine 50 km2 i nadmorska visina od 470-550 m, što pogodujr proizvodnji žitarica i krmnog bilja, a i zasadi voća su davali dobre rezultate.

Klima Opštine je izmijenjeno kontinentalna. Na klimu Berkovića utiče reljef, nadmorska visina, izloženost cirkulacijama vazduha. Sve ovo utiče da su u Berkovićima zime blage, dok ljetne žege ublažava stalno strujanje vazduha.

Najznačajnije djelatosti su poljoprivreda i prehrambena industrija.

KALINOVIK

Kalinovik

Broj stanovnika: 2.240
Površina: 681,11 km²
Broj privrednih društava: 16
Broj preduzetnika: 35

Rezultati poslovanja privrednih društava (2021. god.)
Prihodi: 7.194.057 KM
Dobit:    1.056.627 KM
Gubitci:    649.484KM

Zvanična internet stranica: www.kalinovik.info.

Opština Kalinovik je na sjeveru regije i obuhvata površinu od 681,11 km2. Teritorija opštine  graniči se sa opštinama Trnovo, Foča, Gacko, Nevesinje i Konjic.

Osnovno obilježje opštine predstavlja planinski reljef (83,5%), dok ravnog zemljišta ima samo 1,7%. Svega 16,5% opštine čine doline ili kontinentalna proširanja.

Na sjevernom dijelu nalazi se planina Treskavica (2088 m), na zapadnom Visočica (1974 m), na jugozapadnom Crvanj (1920 m) i na jugoistočnom Lelija (2032 m) i Zelengora (2014 m).

Ukupnih poljoprivrednih površina ima 40.951 ha, od čega je obradivo zemljište zastupljeno sa 11.364 ha (3.263 ha oranica). a pašnjaci sa 29.587 ha što čini 43,21% površine  opštine.

Preovladava planinska klima, sa relativno hladnim zimama, umjereno toplim ljetima i hladnijim jesenima od proljeća.

Najznačajnije djelatnosti su uzgoj i iskorišćavanje šuma, drvoprerađivačka industrija.

ISTOČNI MOSTAR

 

Broj stanovnika: 280
Površina: 88 km²
Broj privrednih društava:
Broj preduzetnika:

Rezultati poslovanja privrednih društava
Prihodi:
Dobit:
Gubitci:

Opština Istočni Mostar, mala izrazito nerazvijena opština, smještena na zapadu regije i obuhvata površinu od 88 km2.

Preovladava planinska klima, sa relativno hladnim zimama, umjereno toplim ljetima i hladnijim jesenima od proljeća.

Opština nema registrovanih privrednih društava, a najznačajnije djelatnosti stanovništva su poljoprivreda stočarstvo i iskorišćavanje šuma.

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba