NaslovnaInvesticione mogućnosti • Podrška poslovanju

PODRŠKA POSLOVANJU

PKRS- Područna privredna komora Trebinje:
Svetosavska 22, 89 101 Trebinje
Web: https://tb.komorars.ba/
e-mail: info@tb.komorars.ba
Tel: +387 59 260 040

PODRŠKA POSLOVANJU NA NIVOU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE:

Jedinica lokalne samouprave Poslovna podrška
Grad Trebinje Služba za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost – LER
e-mail: ler@trebinje.rs.ba
Tel: +387 59 274 402
Odjelјenje za turizam, polјoprivredu i preduzetništvo
e-mail: tpp@trebinje.rs.ba
Tel: +387 59 273 485
TREDEA – Razvojna agencija Grada Trebinja
e-mail: info@msptb.net , msptb@teol.net
Tel: +387 59 245 470

Opština Bileća

 

Odjelјenje za privredu, drušvene djelatnosti i inspekcijske poslove
e-mail: opprivreda@opstinabileca.ba
Tel: 059 380 502, lokal 143
Opština Gacko Odjelјenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti
e-mail: milivoje.boljanovic@gacko-rs.info
Tel: +387 59 472 436, lokal 205
Opština Nevesinje Odjelјenje za privredu i društvene djelatnosti
e-mail:  milutinsam@gmail.com
Tel: +387 59 601 011 – centrala
Opština Foča Odjelјenje za privredu i društvene djelatnosti
Tel: +387 58 210 914
Opština Ljubinje Odjelјenje za privredu, finansije i javne djelatnosti
Tel: +387 59 630 285; +387 59 630 287
Agencija za razvoj MSP Ljubinje
e-mail: agencija.ljubinje@gmail.com
Tel: +387 59 630 296
Opština Berkovići Odjeljenje za privredu i privatno preduzetništvo
e-mail: privredaberkovici@gmail.com
Opština Kalinovik Opštinska uprava

 

PODRŠKA POSLOVANJU NA NIVOU REPUBLIKE SRPSKE

Privredna komora Republike Srpske
Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 493-121, 493-120
e-mail: info@komorars.ba

Razvojna agencija Republike Srpske
Save Mrkalja 16, 4. sprat, 78 000 Banja Luka
Tel:+387 51 222 120
E-mail: info@rars-msp.org; invest@rars-msp.org

Investiciono razvojna banka Republike Srpske
Vidovdanska 2; 78000 Banja Luka
Tel:+387 51 334 700
E-mail: kontakt@irbrs.org

Portal Vlade Republike Srpske namijenjen stranim investitorima
Link: www.investsrpska.net

Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje
Link: https://pscsrpska.vladars.net/sr

Registar podsticaja Republike Srpske
Link: https://regpodsticaja.vladars.net/home/o-registru

Jedinstveni informacioni sistem za registraciju poslovnih subjekata Republike Srpske
Link: http://bizreg.esrpska.com/

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba