NaslovnaInvesticione mogućnosti • Gdje investirati

GDJE INVESTIRATI

U narednoj tabeli navedene su samo neke od mogućnosti za investiranje u jedinicama lokalne samouprave na području PPK Trebinje.
Za više informacija kontaktirajte institucije, lokalne samouprave i razvojne agencije navedene na Internet stranici PPK Trebinje: „Podrška poslovanju“.

JLS

Potencijalne mogućnosti za investiranje

Grad Trebinje Poslovna zona Volujac
Poslovna zona Volujac, površine 85 ha, udalјena je 4 km od centra grada na magistralnom putu M20.
Više detalja OVDJE
Izgradnja objekata definisanih Prostornim planom „Novo Trebinje“
Projekat je iz oblasti turizma. Prostornim planom Novog Trebinja obuhvaćena je površina od 460 ha koja je u više od 80% vlasništvu Grada. Sama zona posjeduje i atraktivnu lokaciju, smještena je jugoistočno od centra grada između dva magistralna puta M6 (prema Mostaru) i M20 (prema Dubrovniku). Grad je u obavezi da izgradi neophodnu infrastrukturu.
Više detalja OVDJE
Dodatne potencijalne projekte za invetiranje možete pronaći na adresi IRB RS
Opština Bileća Potencijalne projekte za invetiranje možete pronaći na adresi IRBRS.
Opština Gacko Izgradnja fabrike za proizvodnju cementa u opštini Gacko
Više detalja OVDJE.
Dodatne potencijalne projekte za invetiranje možete pronaći na  adresi IRB RS.
Opština Nevesinje Potencijalne projekte za invetiranje možete pronaći na adresi IRB RS.
Opština Foča Poslovna zona na području zone Livade
Na području zone Livade pored velike zemljišne površine, nalazi se 7 (sedam) objekata,  različitih površina od 200 m2 do 900 m2.
Više detalja OVDJE.
Rekonstrukcija hotela Sutjeska
Projekat podrazumijeva ulaganja u rekonstrukciju postojećeg hotela Sutjeska uključujući renoviranje eksterijera i enterijera.
Više detalja OVDJE.
Dodatne potencijalne projekte za invetiranje možete pronaći na adresi IRB RS
Opština Ljubinje Solarna elektrana Ljubinje
Greenfield projekat podrazumjeva izgradnju jedne ili više solarnih elektrana na lokalitetu „Ljubinjskih brda“ ukupne površine od 80 hektara.
Više detalja  OVDJE.
Izgradnja pogona za obradu/preradu živinskog stajnjaka
Projekat podrazumjeva izgradnju pogona za obradu/preradu živinskog stajnjaka gdje bi se kao finalni proizvodi, zavisno od odabrane tehnologije prerade, dobijalo visoko kvalitetno organsko đubrivo pa do mogućnosti proizvodnje gasa itd.
Više detalja OVDJE.
Izgradnja pogona za preradu voća i povrća
Više detalja OVDJE.
Dodatne potencijalne projekte za invetiranje možete pronaći na adresi IRB RS.
Opština Berkovići Izgradnja pogona za eksploataciju gline na području Kaline
Više detalja OVDJE.
Dodatne potencijalne projekte za invetiranje možete pronaći na adresi IRB RS
Opština Kalinovik Izgradnja 4 male hidrocentrale na području opštine Kalinovik
Više detalja OVDJE.
Dodatne potencijalne projekte za invetiranje možete pronaći na adresi IRB RS

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba