INVESTICIONE MODUĆNOSTI

U ovom odjeljku, u dijelu „Gdje investirati“ navedene su  neke od mogućnosti za investiranje u jedinicama lokalne samouprave na području PPK Trebinje.

Više informacija vezanih za kontakte institucija za podršku poslovanju, lokalnih samouprava, kao i adrese portala namjenjenih podršci poslovanju, navedene su u dijelu: „Podrška poslovanju

Gdje investirati

Podrška poslovanju

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba