Poziv – Info dan o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke kroz Projekat za rješavanje pitanja dugovanja i prestanak poslovanja na Zapadnom Balkanu koji finansira Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) Vlade Švajcarske poziva sve zainteresovane privredne subjekte i preduzetnike da prisustvuju info danima na temu novog pravnog instituta definisanog Zakonom o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju. Info dani će biti organizovani u Banjaluci, Bijeljini i Trebinju.

Info dan u Trebinju će se održati u petak 28.04.2023. godine, sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Gradske uprave Grada Trebinja, Vuka Karadžića 2.

Najljubaznije Vas molimo da, povratom na e-mail svfr@komorars.ba, potvrdite učešće na info danu.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Službu za pravne poslove Privredne komora Republike Srpske, broj telefona: 051/493-128.

————————————————————————————————

Sporazumno vansudsko finansijsko restrukturiranje (SVFR) predstavlja efikasan mehanizam za privredna društva i preduzetnike koji su se našli u finansijskim poteškoćama pomoću kojeg mogu da redefinišu dužničke odnose sa povjeriocima, prvenstveno bankama, ali i drugim povjeriocima kao što su dobavljači roba i usluga. Privredna komora Republike Srpske je prema Zakonu o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju određena kao instucionalni posrednik koji provodi ovaj postupak putem ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih fizičkih lica koja na nezavisan, neutralan i nepristrasan način upravljaju i vode ovaj postupak i posreduju između dužnika i povjerilaca.

Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 99/20), sve podzakonske akte donesene na osnovu predmetnog zakona, Vodič kroz sporazumno vansudsko finansijsko restrukturiraranje, te ostale značajne informacije o novom javnom ovlašćenju Komore možete pronaći na linku: https://komorars.ba/sporazumno-vansudsko-finansijsko-restrukturiranje/

Leave a Reply