BFC SEE 2023 – Javni poziv za gradove i opštine

Poziv za učešće namijenjen je liderima ekonomskog razvoja jugoistočne Evrope – gradovima i opštinama koji su opredjeljeni da, kroz poboljšanje poslovnog ambijenta, stvore bolje uslove za privlačenje investicija, brži razvoj privrede i unapređenje kvaliteta života građana.

Ovaj poziv je otvoren za 50 gradova i opština jugoistočne Evrope koji žele da učestvuju u BFC SEE programu i čija se vizija razvoja zasniva na lokalnim potencijalima.

BFC SEE standard pruža jasne smjernice za jačanje partnerstva s lokalnom privredom. Kriterijumi podrazumijevaju strateški pristup lokalnom ekonomskom razvoju, jačanju organizacionih kapaciteta, efikasnosti  i digitalizacije opštinskih usluga. Standard doprinosi konkurentnosti, predvidivosti poslovnog okruženja i posebno vrednuje podršku preduzetništvu, inovacijama i zelenoj ekonomiji.

BFC SEE Program donosi i privilegije svima koji uspješno završe proces i ispune uslove da postanu nosioci ovog prestižnog priznanja:

  • Prepoznatljivost lokalne administracije koja je na usluzi građanima i privredi,
  • Pozicioniranje na mapi najpovoljnijih investicionih destinacija jugoistočne Evrope,
  • Prepoznatljivost kod nadležnih institucija, privrede i međunarodnoj zajednice,
  • Prilike za učešće u razvojnim projektima, studijskim posjetama i regionalnim inicijativama,
  • Razmjena znanja i iskustava sa najuspješnijim gradovima i opštinama.

a sve zainteresovane gradove i opštine organizovaćemo info sesiju s ciljem da vas dodatno informišemo o detaljima i uslovima učešća u programu.Prijava za info sesiju na e-mail: svjetlanat@komorars.ba, do 10.4.2023.godine.

 

 

Više informacija o BFC SEE programu i procesu sertifikacije, kriterijumima IV edicije, kao i uslovima za učešće slijedi u okviru priložene dokumentacije.

 

PRILOG:

BFC SEE – Javni poziv

BFC SEE – Info list

Brosura BFC SEE i CORE

Leave a Reply