Turistički vaučeri – Uredba i Javni poziv

Uredba o načinu i postupku dodjele turističkih vaučera objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 58/2022. Ovom uredbom uređuju se način i postupak dodjele turističkih vaučera građanima Republike Srpske za subvencionisano korištenje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske” (objavljena dana 20.06.2022. godine).

Takođe, u skladu sa pomenutom uredbom, objavljen je i Javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za učešće u postupku dodjele turističkih vaučera u Republici Srpskoj u 2022. godini.

Ovdje možete preuzeti pomenuta dokumenta: