Javno predavanje na temu Projektni menadžment u razvoju novog proizvoda i procesa inovacije

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada najavlјuje javno predavanje koje će se održati dana 20. maja 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova, u amfiteatru Fakulteta. Gost predavač na temu   Projektni menadžment u razvoju novog proizvoda i procesa inovacije je prof. dr Bojan Lalić.

Profesor Lalić je redovni profesor, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Ovo predavanja će se održati u sklopu projekta „Primjena 3D modeliranja i dizajna za izradu prototipova u tržišnoj komunikaciji“ koji je sufinansiran za zajedničke projekte nausčnoistraživačke zajednice i privrede, od strane Ministarstva za tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Leave a Reply