Sjednice organa Područne privredne komore Trebinje

Danas su održane sjednice organa Područne privredne komore – upravnog i nadzornog odbora i skupštine. Na sjednicama su razmatrani i usvojeni godišnji izvještajni i planski dokumenti komore – Izvještaj o aktivnostima za 2021. godinu, Plana rada za 2022. godinu, te Finansijski izvještaj za 2021. i plan za 2022. godinu. Pored toga raspravljano je o različitim aktuelnim problemima za privredu regije, te usvojeni zaključci o aktivnostima kojima bi se ublažili neki od problema.

Jedan od velikih problema za privredu, posebno južnog dijela regije, jeste prekogranični odliv radne snage, posebno u sektorima ugostiteljstva, građevinarstva i trgovine. Zaključeno je da treba uraditi detaljnu analizu stanja sa radnom snagom u tim sektorima, te uz pomoć uprava lokalnih zajednica, iznaći načina i sredstava da se pomogne pogođenim sektorima.

Razgovaralo se i o posljedicama aktuelnih dešavanja u Ukrajini na privredu područja i konstatovano da će, iako je obim trgovinske razmjena privede područja sa uključenim zemljama zanemarljivo mali, posredni efekti, uglavnom vezani za rast cijena energenata, biti izuzetno teški. Kao jedan od problema sa kojim bi se trebalo pozabaviti jeste i rast cijena sirovina. Ovo je posebno problem kod javnih nabavki u građevinarstvu, kod kojih je obično protekne dosta vremena od pisanja ponude i ugovaranja do realizacije posla, pa postoji visok rizik od nepovoljnog kretanja cijena repromaterijala. Rješenje bi trebalo ići u pravcu omogućavanja „kliznog“ definisanja cijena radova, vezano za kretanje sirovina.

Naglašena je potreba za boljom međusobnom komunikacijom, kao i komunikacijom sa upravama lokalnih samouprava područja, u cilju bolje identifikacije i rješavanja problema, te stvaranja boljeg poslovnog ambijenta.