Usvojene izmjene i dopune propisa značajnih za poslovanje

Proteklih dana su usvojene izmjene i dopune više propisa značajnih za poslovnu zajednicu u Republici Srpskoj, te dogovorena pitanja vezana za cijenu struje.

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
  • Zakon o o izmjenama i dopunama Zakona komuinalnim taksama
  • Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu
  • Cijena električne energije svim privrednicima 53 evra po megavat-času.

Nove stope doprinosa i poreza na dohodak

Prvog januara 2022. godine stupaju na snagu izmjene Zakona o doprinosima kojim je stopa za zdravstveno osiguranje sa 12% snižena na 10,2%. Ostale stope doprinosa – za penzijsko i invalidsko osiguranje, za osiguranje od nezaposlenosti i za dječju zaštitu – ostaju na istom nivou, odnosno iznose 18,5%, 0,6% i 1,7%.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak stopa poreza na prihode od ličnih primanja je snižena sa 10% na 8%. Stopa od 10% ostaje za plaćanje poreza na prihod od samostalnih djelatnosti. Za prihode od autorskih prava, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka plaća se porez na dohodak po stopi od 13%.

Godišnji lični odbitak je sa 8.400 KM povećan na 12.000 KM.

Novi zakon donosi i novu definiciju poreske osnovice: Poreska osnovica poreza na dohodak od ličnih primanja predstavlja zbir bruto ličnih primanja (plata, olakšice, skrivene isplate, korišćenje službenog vozila, pokloni, bonusi, nagrade i druge isplate ukoliko nisu oslobođene).

Na dohotke od ličnih primanja koji su ostvareni prije stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se odredbe zakona koji je bio na snazi poslednjeg dana u mjesecu za koji se isplaćuje dohodak od ličnih primanja.

Minimalna plata 590 KM

Vlada Republike Srpske, donošenjem Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu utvrdila je da minimalna plata u 2022. godini iznosi 590 KM.

Zakonom o radu propisano je da ukoliko Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog, odluku o najnižoj plati donosi Vlada Republike Srpske, imajući u vidu kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Republici Srpskoj. Ekonomsko socijalni savjet Republike Srpske, na 64-toj redovnoj sjednici, održanoj dana 20.12.2021. godine, razmatrao je pitanje utvrđivanja prijedloga iznosa najniže plate u Republici Srpskoj za 2022. godinu i tom prilikom nije postignut konsenzus po tom pitanju.

Ukida se komunalna taksa isticanje poslovnog imena

Izmjenama Zakona o komunalnim taksama ukinuta je komunalna taksa za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama. Izmjene stupaju na snagu 01.01.2022. godine. Jedinice lokalne samouprave su u obavezi da svoje odluke prilagode izmjenama zakona.

Cijena električne energije svim privrednicima 53 evra po MWh

Nakon preduzetih aktivnosti Privredne komore prema Vladi Srpske i Elektroprivredi i sastanka koji je održan sa predstavnicima Elektroprivrede, na kojem su prisustvovali predstavnici jednog broja privrednih društava, postignut dogovor i Vlada Republike Srpske je prihvatila sugestiju i prijedloge Privredne komore Republike Srpske i najavila da će se cijena električne energije za trgovce i ugostitelje izjednačiti sa ostalim potrošačima, odnosno biće na nivou 53 evra po megavat-času. Inače, za neke privredne djelatnosti (trgovina, poljoprivreda, ugostiteljstvo, rudarstvo i još neke) ranije je bila utvrđena cijena od 65 do 92 evra.

Ugovori i obavještenja koja su u međuvremenu stigla privrednicima biće stavljena van snage, a nove ugovore po dogovorenoj cijeni od 53 evra biće dostavljeni početkom 2022. godine.