Održana sjednica Upravnog odbora PPK Trebinje

U srijedu 29. decembra 2021. godine, održana je druga sjednica Upravnog odbora Područne privredne komore Trebinje.

Na sjednici je, između ostalog, razgovarano o aktuelnoj situaciji u privredi područja koje pokriva PPK Trebinje i Republici Srpskoj. Kao jedan od gorućih problema istaknut je nedostatak adekvatne radne snage. Ocijenjeno je da su uzroci ovog problema višestruki – od prekograničnog odliva radne snage, preko negativne uloge preglomaznog i neefikasnog javnog sektora, do problema sa usklađenošću nastavnih programa, kao i upisnih politika sa potrebama privrede. Kao poseban problem je istaknut nepovoljan odnos cijelog društva prema kulturi rada i preduzetništvu, nastao kao posljedica niza negativnih primjera i pogešnih podsticaja kojima je naše društvo izloženo poslednjih decenija.

Razgovarano je i o projektu izgradnje Aerodroma Trebinje, koji je ocjenjen kao izuzetno važan za privredu ali i za cjelokupni život naše regije. Iznijeta je ocjena da se ovaj put ozbiljno pristupilo realizaciji projekta, kao i očekivanje da će se projekat uspješno dovesti do kraja.

Jedan od zaključaka sa današnje sjednice je bio da se pokrene, ili bolje rečeno, obnovi ranija inicijativa za povoljnije regulisanje građevinskih naknada za podzemne garaže. Konkretnije, zahtjev je da se izmjenom Zakona o uređenju prostora i građenju, a na osnovu toga i odgovarajućih podzakonskih akata i akata koje donose jedinice lokalne samouprave, na površine koje se odnose na podzemne garaže u visokogradnji ne obračunavaju naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta i rentu. Ovim se želi uticati da se smanje, inače visoki troškovi izgradnje podzemnjih garaža i podstakne njihova izgradnja i kupovina.

UOdec2021

PPKTB