Radionice: „Zelena ekonomija“ i „Finansiranje malih i srednjih preduzeća“

Područna privredna komora Trebinje, u saradnji sa Projekatom GIZ EU ProLocal i Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva RS, organizovala je  radionice „Zelena ekonomija“  i „Finansiranje malih i srednjih preduzeća“. Navedene radionice održane su 11. i 12.06.2018. godine u hotelu „Nar“ u Trebinju.

Radionica „Zelena ekonomija“ obrađivala je značajne teme zaštite životne sredine, EU standarda koji regulišu ovu oblast, šta je to zelena ekonomija i koja je uloga države u razvoju ove vrste ekonomije. Zelena ekonomija predstavlja iskorištavanje prirodnih resursa ne narušavajući osnove ekosistema. U praksi to znači proizvesti eko proizvod čija tehnologija proizvodnje ne narušava ekosistem. Takođe, zelena ekonomija podrazumjeva korištenje obnovljivih izvora energije iz biomase, vjetroelektana, solarnih panela, recikliranog otpada, a korištenjem ovih resursa obezbjeđuje se ekonomska korist i zaštita životne sredine.

Radionica „Finansiranje malih i srednjih preduzeća“ obrađivala je niz tema vezanih za upravljanje  MSP sa fokusom na upravljanje finansijama, potrebama za finansiranjem MSP (dostupni izvori finansiranja, kreditno-garantnih i garantnih šema i sl.), zatim finansiranje MSP od strane banaka, problematika kolaterala, zemljišnih knjiga, katastra i sl.

Prezentacija sa radionice „Finansiranje malih i srednjih preduzeća“:  Pristup MSP finansijama, 12.6.2018, Trebinje

 

veso 1veso

Leave a Reply