Prva konferencija o ženskom preduzetništvu

Prva konferencija o ženskom preduzetništvu u Republici Srpskoj  održana je 15. decembra 2017. godine danas u Administrativnom centru Vlade RS u Banja Luci, s osnovnim ciljem razmjene iskustava i unapređenja saradnje između preduzetnica u regionu. Konferencija je okupila više od 240 učesnika, a organizovali su je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Područna privredna komora Banjaluka, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, uz podršku EBRD-a i NJemačkom organizacija za tehničku saradnju.

Konferencija se sastojala od dvije cjeline, plenarnog dijela tokom kojeg su održani  paneli „Pravni okvir i institucionalna podrška ženskom preduzetništvu u RS i regionu“ i „Iskustva žena preduzetnica u RS i regionu“ i bilateralnih susreta na kojima je učešće prijavilo više od 170 učesnika iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Federacije BiH i Republike Srpske

Na Konferenciji je potpisan i sporazum o saradnji, između Područne privredne komore Trebinje i Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, kojim se predviđa kreiranje, priprema i realizacija različitih projekata, akcija i programa u svrhu razvijanja i podizanja kvaliteta ženskog preduzetništva  razvoja preduzetničkih potencijala žena preduzetnica.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????zensko preduzetnistvo

 

 

Leave a Reply