NaslovnaPrivreda • Struktura privrede

Struktura privrede na području Komore Trebinje za 2014. godinu rađena je na osnovu podatka APIF-a, koji se odnose na poslovanje privrednih društava i zadruga koji su predali finansijske izvještaje APIF-u za 2014. godinu, a čije je sjedište na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje.

STRUKTURA PREDUZEĆA PREMA NAČINU ORGANIZOVANJA (APIF 2014.)

Oblik Preduzeća Zaposleni Ukupan prihod
broj % broj % KM %
D. O. O.      417   77,8 3.529   36,3 518.306.776   56,33
A. D        50     9,3 4.620   47,6 348.148.682   37,84
Zadružni          9     1,7 27     0,3 2.060.851     0,22
Ostalo        60   11,2 1.540   15,8 51.646.007     5,61
UKUPNO 536 100% 9.716 100% 920.162.316 100%

Napomena: Pod „ostalim“ se podrazumijevaju javne ustanove, zdravstvene ustanove itd.

PREDUZEĆA PREMA BROJU ZAPOSLENIH U 2014. GODINI (APIF 2014.)

Zaposleni Preduzeća Zaposleni Ukupan prihod
broj % broj % KM %
0-10 336    62,8 1.078 11,1 195.519.951 21,3
10-50 100    18,7 2.006 20,6 220.792.668 24,0
50-250 24      4,5 2.126 21,9 150.638.435 16,4
>250 7      1,3 4.486 46,2 352.547.331 38,3
 UKUPNO  467 5.696 919.498.385

Napomena: U podacima APIF-a za 2014. godinu ne postoje podaci o zaposlenim radnicima za 69 preduzeća, pa ta preduzeća nisu ušla u podatke prezentovane u gornjoj tabeli.

Učešće mikro i malih preduzeća u ukupnom prihodu regije iznosi oko 45%, pri čemu zapošljavaju blizu 32% radnika.
Ukupno gledajući MSP na području Komore Trebinje zapošljavaju oko 54% radnika. Istovremeno, velika preduzeća angažuju oko 46% radne snage i ostvaruju 38% prihoda regije.

NAJZASTUPLJENIJE DJELATNOSTI NA PODRUČJU KOMORE TREBIJE (APIF 2014.)

Djelatnost Preduzeća Zaposleni Ukupan prihod
broj % broj % KM %
Energetika, rudarstvo 27 5,0 2.996 30,8 361.531.310 39,3
Trgovina 135 25,2 814 8,4 129.971.836 14,1
Poljoprivreda, prehrambena ind. 76 14,2 912 9,4 148.452.820 16,1
Građevinarstvo, IGM, inženjering 79 14,8 852 8,8 79.140.989 8,6
Šumarstvo i drvoprerađivačka ind. 37 6,9 305 3,1 45.346.356 4,9
Metaloprerađivačka ind. 16 3,0 937 9,7 36.061.411 3,9
Saobraćaj i veze 36 6,7 225 2,3 19.658.137 2,1
Komunalna djelatnost 20 3,7 558 5,7 12.665.206 1,4
Turizam 13 2,4 223 2,3 8.718.912 1,0
Ostale djelatnost 97 18,1 1.894 19,5 78.615.339 8,6
UKUPNO 536  100% 9.716   100% 920.162.316  100% 

Karakteristično za područje komore Trebinje je što energetski sektor, iako zastupljen sa samo 5% od ukupnog broja preduzeća, upošljava skoro 31% radnika i učestvuje u ukupnom godišnjem prihodu za 2014. godinu sa 39,3 %, što jasno pokazuje značaj ove djelatnosti za područje komore Trebinje.
Najveći rast u odnosu na prošlu 2013. godinu imala su preduzeća iz turističke, te djelatnosti poljoprivrede i prehrambene industrije.
Osim po prihodu, djelatnost energetike i rudarstva prednjači i po visini ostvarene dobiti ali i gubitaka. Zabilježeno je veliko povećanje gubitaka u ovoj djelatnosti u 2014. u odnosu na 2013. godinu od gotovo osam i po puta. Kao i po pokazateljima ukupnog prihoda, poziciju druge najznačajnije djelatnosti po pitanju ostvarene dobiti zauzela je poljoprivreda i prehrambena industrija.

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba