NaslovnaPrivreda • Makroekonomski pokazatelji

Makroekonomski pokazatelji područja Komore Trebinje za 2014. godinu rađeni su na osnovu podatka APIF-a, koji se odnose na poslovanje privrednih društava i zadruga koji su predali finansijske izvještaje APIF-u za 2014. godinu, a čije je sjedište na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje.
Na području koje pokriva Područna privredna komora Trebinje finansijske izvještaje za 2014. godinu je predalo 536 privrednih subjekta, što predstavlja 5,8% od svih privrednih subjekata u Republici Srpskoj.

REZULTATI POSLOVANJA PRIVREDE NA PODRUČJU KOMORE TREBINJE ZA 2014. GODINU

Ukupna imovina privrednih subjekata 5.074.332.996 KM
Ukupan kapital privrednih subjekata  3.339.925.095 KM
Ukupan godišnji prihod  920.162.316 KM
Ukupan ra  864.963.389 KM
Ostvarena ukupna dobit  84.990.101 KM
Iskazana gubit  33.396.265 KM
Broj zaposlenih prema završnim računima 9.715 radnika

 

OSNOVNI POKAZATELJI PRIVREDE PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE PODRUČJA PPK TREBINJE

  Broj stanovnika Broj preduzeća Imovina
(
.000 KM)
Prihod
(
.000 KM)
Dobit
(.000 KM)
Gubitak
(.000 KM)
Broj zaposolenih
Trebinje      31.433 229 3.146.874 431.800 53.830 8.287 4.587
Gacko      19.811 40 1.264.350 161.032 5.840 10.997 1.187
Bileća      11.536 70 48.334 163.124 4.033 5.083 741
Foča      13.758 80 502.237 97.300 17.823 6.970 484
Nevesinje       9.734 56 57.192 37.905 2.402 758 2.321
Ljubinje       3.756 28 22.908 18.507 344 567 217
Berkovići       2.272 18 4.679 5.672 341 173 82
Kalinovik       2.240 15 28.288 5.391 402 562 98

Na području komore Trebinje se, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS – Filijale Trebinje, na dan 31.12 2014. godine, nalazilo 13.240 nezaposlenih građana.
Od ukupnog broja nezaposlenih, na području Komore Trebinje, žene čine 50,7% ili 6.716 nezaposlenih, a muškarci 49,3% ili 6.524 nezaposlenih. Na evidenciji Zavoda se nalazi 143 invalidno nezaposleno lice (1,1% ukupnog broja nezaposlenih).

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA NA PODRUČJU PPK TREBINJE U 2014. GODINI

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena privrednih subjekata sa područja Komore Trebinje sa inostranstvom u 2014. godini iznosila je 365.918.634 KM.
Pokrivenost uvoza izvozom u 2014. godini je 254,24%, dok je saldo spoljnotrgovinske razmjene područja PPK Trebinje iznosio 68.812.241 KM.
Uvoz po glavi stanovnika iznosi 94.820 KM, a izvoz po glavi stanovnika 2.292 KM, dok ukupna spoljnotrgovinska razmjena po glavi stanovnika iznosi 3.858 KM.
U ukupnoj spoljnotrgovinskoj razmjeni Republike Srpske područje Komore Trebinje učestvuje sa oko 4,7%, u uvozu učestvuje sa 3,0%, a u izvozu sa 7,8%.

Spoljnotrgovinska razmjena područja PPK Trebinje po jedinicama lokalne samouprave

  Uvoz
(
.000 KM)
Izvoz
(
.000 KM)
Obim
(
.000 KM)
Saldo (.000 KM) Učešće u uvozu regije Učešće u izvozu regije Pokrivenost
Trebinje 105.265 159.926 265.191 54.662 70,9% 73,6% 151,9%
Bileća 27.640 33.923 61.663 6.283 18,6% 15,6% 122,7%
Gacko 5.593 641 6.234 -4.952 3,8% 0,3% 11,5%
Nevesinje 3.947 1.635 5.582 -2.312 2,7% 0,7% 41,4%
Ljubinje 2.160 766 2.926 -1.394 1,5% 0,4% 35,5%
Foča 2.211 19.326 21.537 17.115 1,5% 8,9% 874,1%
Berkovići 1.632 343 1.975 -1.289 1,1% 0,2% 21,0%
Kalinovik 55 755 810 700 0,04% 0,3% 1.372,7%
UKUPNO: 148.503   217.315 365.918 68.812 100% 100% 146,3%

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba