Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje inovativnih kapaciteta

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), u sklopu projekta EU4Business, objavljen je u četvrtak, 28.11.2019. godine.

Fond od milion i po evra bespovratnih sredstava dostupan je za projekte koji povećavaju konkurentnost MMSP kroz inovacije:

  • razvoj proizvoda / usluga kroz nove pristupe
  • u pred-produkciji, proizvodnji i post-produkciji,

na primjer, kroz upotrebu opreme na višem tehnološkom nivou, uvođenje standarda i sertifikaciju, digitalizaciju i uvođenje e-poslovanja, obuku menadžmenta i osoblja, itd.

Pravna lica iz BiH koja pripadaju kategoriji MMSP mogu aplicirati na ovom Pozivu. Iznos bespovratnih sredstava je 100.000 eura po projektu.

Korisnici su MMSP i preduzetnici. Rezultati će se mjeriti sa povećanjem broja novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žene i mlade, povećanjem izvoza i povećanjem broja inovacija kod podržanih MMSP.

Projektne ideje moraju se odnositi na jedan od sljedećih ekonomskih sektora:

  • Metaloprerađivačka i mašinska industrija
  • Drvoprerada

MMSP registrovani u sektorima plastike i elektroindustrije su prihvatljivi u okviru ovog poziva, ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji. MMSP registrovani u sektoru informaciono-komunikacione tehnologije takođe mogu aplicirati ukoliko implementiraju projekte u ciljanim sektorima.

Prihvatljivo područje je cjelokupna teritorija BiH.

Informativne sesije će se održati u pet BiH gradova, među kojima i u Trebinju, u Hotelu Leotar, 10.12.2019. godine, u 11:00

Sve zainteresovani su pozvani da prisustvuju informativnim sesijama.

Rok za podnošenje prijave je najkasnije do ponedeljka, 03.02.2020. godine do 16:00.

Prijedlozi projekata u vezi ovog poziva će se dostaviti u skladu sa Smjernicama za podnosioce zahteva, koje su dostupne putem aplikacionog portala: eu4business.ba.

U sklopu projekta EU4Business ukupno 10 miliona evra bespovratnih sredstava namijenjeno je jačanju ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mjesta u BiH, razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16,1 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion evra). EU4Business zajedno provode  GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Izvor: eu4business.ba

Leave a Reply