Upitnik – potrebe za kadrom

Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa područnim komorama provodi, kao svoju redovnu aktivnost, analiziranje potreba privrede za deficitarnim zanimanjima. Analiziranje se provodi sa cilјem kreiranja i definisanja prijedloga mjera za zadovolјavanje realnih potreba prerađivačke industrije i privrede, te usklađivanja i prilagođavanja nastavnih programa sa razvojnim potrebama privrede. Popunjavanje ovog upitnika ne zahtijeva mnogo vremena, pa molimo sve zainteresovane poslovne subjekte sa područja PPK Trebinje  da daju svoj doprinos u kreiranju Upisne politike Republike Srpske.

Upitnik u prilogu je napravljen u .pdf formatu i prilagođen za brzo i efikasno popunjavanje i prikupljanje podataka. Jednostavno ga možete popuniti, snimiti i poslati na adresu info@tb.komorars.ba. Ukoliko vam to više odgovara, možete ga odštampati i ručno popuniti. Takođe, postoji varijanta upitnika u Word-ovom formatu.

Upitnik – .pdf

Upitnik .docx (MS Word)

Leave a Reply