Predstavnici Komore na konferenciji : „Klasterizacija kao ključ konkurentnosti“

U srijedu, 13.6.2018. godine u prostorijama INTERA Tehnološkog Parka u Mostaru održana je konferencija „Klasterizacija kao klјuč konkurentnosti“ koju su, osim domaćina, organizovali i Drvni klaster Hercegovina, Klaster metala i plastike, IT klaster Mostar Software City, Sveučilište u Mostaru i Turistički klaster Hercegovina. Jedan od organizatora je bio i projekat BACAR koji provodi PPK Trebinje zajedno sa još četiri partnera. Za temu klastera i klasterizacije, zainteresovalo se gotovo 200 učesnika, koji su tokom konferencije imali priliku poslušati korisna predavanja, a tokom interaktivnih panel diskusija postavljati pitanja vrhunskim domaćim i stranim stručnjacima.

Konferencija je započela kratkom prezentacijom projekta BACAR, finansiranog iz Interreg IPA CBC HR-BIH-CG 2014-2020 programa, čiji opšti  cilj leži u jačanju institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća s ciljem jačanja konkurentnosti kroz izgradnju pristupa klastera u području kreativne industrije, turizma i lokalne hrane. Nakon ove prezentacije, o važnosti klastera i upravljanju istim je govorio Daniel Cosnita, predsjednik udruženje klastera iz Rumunije, koji se u svom izlaganju osvrnuo i na najbolje prakse, ali i mogućnosti saradnje klastera na međunarodnom nivou. Iskustva regionalnih klastera i uspješne priče prisutnima je ispričala Danka Milojković, direktorica Kuće klastera Niš i član Upravnog odbora Instituta za konkurentnost, inovativnost i klastere TCI Barselona. Kroz interaktivnu panel diskusiju regionalni stručnjaci su prezentovali primjere dobre prakse klastera koji se mogu pronaći u susjednim zemljama.

Dan nakon konferencije, u četvrtak, 14.06.2018. godine, održan je niz pojedinačnih  radionica za Klaster metala i plastike, Drvni klaster Hercegovina, IT klaster Mostar Software City, Turistički klaster Hercegovina, kao i četiri radionice vezane za projekat BACAR.

Konferencija klasteri

Leave a Reply