Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije

Obavještavamo članice da će prva multilateralna kompenzacija u 2018. godini biti održana u periodu od 22.01.2018. godine do 26.01.2018. godine.

Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza. Učesnici koji su se registrovali ne registruju se ponovo, izuzev ako mijenjaju podatke iz prethodnog MLK1 obrasca.

Unos obaveza za prvu multilateralnu kompenzaciju u 2018. godini počinje 22.01.2018. godine i traje do 23.01.2018. godine do 15 časova. Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.01.2018. godine.

Prijava obaveza vrši se preko MLK2 obrasca koji možete preuzeti na internet stranici mlk.blberza.com u dijelu Obrasci.

Kompenzacija će se sprovesti 23.01.2018. godine u 15 časova, a ispravka unosa obaveza se može vršiti od 24.01.- 26.01.2018. godine do 15 časova.

Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 23.01.2018. godine (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 24.01. do 25.01.2018. godine zaključivati javne prodaje potraživanja.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku https://sites.google.com/a/blberza.com/mlk/.

Leave a Reply