Model uputstva za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju

Od sredine 2017. godine, na snazi je Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju (Službeni glasnik RS, br. 62/17), kojim se uređuje zaštita lica koja prijavljuju korupciju, postupak prijave korupcije, obaveze postupanja odgovornog lica i nadležnih organa u vezi sa prijavom i zaštitom lica koja prijavljuju korupciju i druga pitanja značajna za lica koja prijavljuju korupciju.

Zakon predviđa (član 21. stav 2) obavezu usvajanja posebnog uputstva o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju. Obavezu da usvoje uputstvo imaju svi poslovni subjekti (privredna društva i samostalni preduzetnici), organi Republike, jedinice lokalne samouprave i nosioci javnih ovlašćenja, koji zapošljavaju više od 15 lica. Rok za donošenje uputstva je 7.1.2018. godine.

U cilju pomoći poslovnim subjektima koji imaju obavezu da usvoje pomenuto uputstvo, radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva pravde, Ministarstva lokalne uprave i samouprave, Privredne komore RS i EDA BL, pripremila je model uputstva za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju. Sačinjeni dokument, u ćiriličnoj i latiničnoj varijanti, se može preuzeti sa donjih linkova, te isti prilagoditi i usvojiti.

Uputstvо о pоstupаnju sа priјаvоm kоrupciје i оbеzbјеđеnju zаštitе licа kоја priјаvlјuјu kоrupciјu (ćirilica) (latinica)

Leave a Reply