Upitnik – potrebe za kadrom

Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa područnim komorama18 provodi, kao svoju redovnu aktivnost, analiziranje potreba privrede za deficitarnim zanimanjima. Analiziranje se provodi sa cilјem kreiranja i definisanja prijedloga mjera za zadovolјavanje realnih potreba prerađivačke industrije i privrede, te usklađivanja i prilagođavanja nastavnih programa sa razvojnim potrebama privrede. Popunjavanje ovog upitnika ne zahtijeva mnogo vremena, te Vas lјubazno molimo da date svoj doprinos u kreiranju Upisne politike Republike Srpske.

Upitnik u na donjem linku je napravljen u .pdf formatu i prilagođen za brzo i efikasno popunjavanje i prikupljanje podataka. Jednostavno ga popunite, snimite i pošaljite nazad na adresu info@tb.komorars.ba. Ukoliko vam to više odgovara, možete ga odštampati i ručno popuniti. Takođe, postoji varijanta upitnika u Word-ovom formatu, ovdje.

UPITNIK- potrebe za kadrom

PKRS PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE

Svetosavska 22.
89101 Trebinje
tel/faks: 059/260-040
e-mail: info@tb.komorars.ba

Leave a Reply