Seminar sa Poreskom upravom

U srijedu 13.12.2017. godine u Trebinju, u upravnoj zgradi preduzeća „Hidroelektrane na Trebišnjici“, održan je seminar u organizaciji Privredne komora Republike Srpske u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske. Seminar je namijenjen poslovnim subjektima sa područja koje pokriva Područna privredna komora Trebinje.

Sadržaj seminar se odnosio na aktuelne teme vezane za poresku legislativu:

  • Način obračuna amortizacije stalnih sredstava u poreske svrhe, vezano za Zakon o porezu na dobit i Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava u poslovne svrhe;
  • Pravila za popunjavanje Mjesečne prijave za porez po odbitku, Obrazac 1002, vezano za Zakon o poreskom postupku Republike Srpske, Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima;
  • Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, vezano za Zakon o poreskom postupku Republike Srpske i Pravilnik o registraciji u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Ovdje možete preuzeti materijale sa događaja: prezentacija 1, prezentacija 2.

Leave a Reply